Tillstånd och bidrag

Känner du dig osäker på om du verkligen har fått med allt väsentligt och framställt din ansökan så att den bedöms på bästa sätt?

Kontakta mig för en genomgång av dina behov och möjligheter när det gäller tillstånd och bidrag. Jag är uppdaterad på vilka regler och lagar som gäller. Att jag genom åren har skrivit ett stort antal ansökningar och har koll på vem som kan svara på frågor på respektive myndighet underlättar förstås också.

Tillstånds- och bidragsansökan till Länsstyrelsen:

Äger eller förvaltar du ett byggnadsminne eller kyrka måste du söka tillstånd hos Länsstyrelsen du gör några ändringar. Det räcker inte med att söka bygglov hos kommunen.
– tillstånd för ändringar på fastigheter som skyddas enligt Kulturminneslagen.
– bidrag för åtgärder som räknas till antikvariska överkostnader

Bidragsansökan till stiftet:

Församlingar som har en vård- och underhållsplan kan söka bidrag hos stiften för åtgärder som värnar kulturhistoriska värden.
– bidrag för kyrkoantikvarisk ersättning

Bygglov, och tillstånd från kommunen:

Tänker du söka bygglov, då kan jag hjälpa dig med
– tolkning av detaljplaner
– hjälp med bygglovsansökan till kommunen
– kulturhistorisk anpassning

Du måste söka bygglov eller anmäla hos kommunen innan du gör följande:
– nya byggnader
– tillbyggnader
– för att ändra ändamålet med byggnaden
– för andra åtgärder som till exempel skyltar, upplag och master.

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier