Tillgänglighet och brandskydd

Tillgänglighets- och brandkrav är lagstadgade funktionskrav för alla byggnader. I vissa fall finns även kulturhistoriska krav att ta hänsyn till. De kan ibland verka motstridiga. Jag vet hur man på bästa sätt kan få dem att samverka. Ta kontakt med mig redan tidigt i processen.

Idag finns många möjligheter att uppfylla tillgänglighets- och brandkraven utan att förvanska en kulturhistoriskt värdefull miljö. Jag arbetar för att de olika lagstiftningarna ska kunna samverka så långt det är möjligt och har stor erfarenhet av den här typen av uppdrag.

Kontakta mig för förslag, anpassning och samordning av tillgänglighetsanpassningar och brandskydd i kulturhistoriska byggnader.

Jag samverkar med flera yrkeskategorier för att ta fram produkter och lösningar som passar just din byggnad.

 

 

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier