Om Contexto

Det ligger en utmaning i att bevara och utveckla en fastighet utan att dess värde och karaktärsdrag försvinner eller förvanskas. Äldre hus utsätts för nya krav i samhället men få saker är helt omöjliga. Det gäller bara att hitta rätt ambitionsnivå, kunna tänka nytt (och gammalt) samt våga frångå standardlösningar.

Jag vet vad man kan och får göra och hur det ska gå till. Till min hjälp har jag ett brett kontaktnät av hantverkare, konservatorer och arkitekter som är vana att arbeta med de material och de förhållningssätt som krävs. Anlitar du mig får du många års erfarenhet från privat, kommunal och statlig sektor på köpet.

Äger du ett byggnadsminne eller annan kulturhistoriskt värdefull byggnad eller miljö? Ta då kontakt med mig när du funderar på att restaurera, bygga om eller på annat sätt förändra din fastighet. Anlita mig som antikvarisk expert eller projektledare, för bedömningar i utredningar, vid inventeringar och när det gäller tillståndsansökningar för lagskyddade byggnader.

Jag som driver Contexto heter Anette Lund och är en fristående konsult inom bebyggelse, kulturmiljö, kulturarv och samhällsbyggande.

/Anette Lund

Några av mina tidigare arbetsgivare:
ADL Creativa AB
Sundsvalls kommun
Länsstyrelsen i Västernorrland
Murberget Länsmuseet Västernorrland.

 

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier