Förvaltning

Åtgärdsprogram

En arbetshandling som beskriver behov av åtgärder och ger förslag på hur de ska åtgärdas. Åtgärdsprogrammet kan också vara en första översikt inför framtida detaljbeskrivningar. Beroende på programmets detaljeringsgrad kan det användas som underlag för tillstånd- och bidragsansökningar samt för upphandling.

Antikvariskt stöd vid förvaltning

Försäkra dig om att du har tillgång till antikvarisk sakkunskap och erfarenhet när du ska planera förvaltningen av en byggnad med kulturhistoriskt värde. Då blir det rätt från början och du slipper onödigt dubbeljobb på grund av bestämmelser du inte känner till. Dessutom förstärks värdet på din byggnad när du gör rätt.

Jag ger råd och idéer vid förvaltning och inför restaurering och ombyggnad. Du kan även anlita mig för att upprätta ansökningar om de olika tillstånd du behöver hos myndigheter liksom för de bidrag som du kan söka.

Förvaltningsplan för byggnader och kyrkogårdar/parker

Behöver du en strategisk plan över dina förvaltningsåtgärder  kan jag hjälpa dig att ta fram en sådan för såväl byggnader som för kyrkogårdar/parker.

Vård- och underhållsplan

Det här är ett praktiskt och ekonomiskt dokument som, jämfört med ett vårdprogram, även innehåller underhållsplan och underhållstabeller. Det är också ett bra diskussions- och beslutsunderlag vid myndigheternas tillståndsprövningar.

Jag upprättar vård- och underhållsplaner för alla typer av byggnader.

Vårdprogram

Ett vårdprogram ger riktlinjer för långsiktig vård och underhåll av en byggnad så att de kulturhistoriska värdena tas tillvara på ett bra sätt. Det är ett styrdokument i den dagliga förvaltningen för förvaltare, myndigheter, entreprenörer, konsulter och hyresgäster.

Programmet ger dig viktig information att ta hänsyn till, både inför stora förändringar och vid akuta underhållsåtgärder. Det är också ett bra diskussions- och beslutsunderlag vid myndigheternas tillståndsprövningar.

Programmet innehåller som regel:
– historik
– kulturhistorisk värdebeskrivning och målsättning med bevarandet
– beskrivning av speciella vårdkrav
– nulägesdokumentation inkl. rumsbeskrivning
– långsiktiga strategier för bevarande och utveckling.

Contexto AB Tunbyn 505 853 58 Sundsvall | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier