Kyrkor.

13
Sep 2012
Arbetar med en inventering av hur tillgängliga våra kyrkor och kyrkogårdar är  för besökare med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  Under 2012 inventerar jag alla kyrkor i Ångermanland. Idag är jag i de norra delarna...

» Läs mer
16
Aug 2012
Vid Lagfors brukskapell kommer under två år pågå ett projekt med att byta takspån. Projektet startar 2012 med att taket på sakristian åtgärdas och fortsätter sedan 2013 med taken på långhus- och torn. Foto:...

» Läs mer
Contexto AB Sjögatan 23 852 34 Sundsvall | 070-282 60 62 | anette.lund@contexto.se
Håll kontakten via sociala medier