Arbetar med en inventering av hur tillgängliga våra kyrkor och kyrkogårdar är  för besökare med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.  Under 2012 inventerar jag alla kyrkor i Ångermanland. Idag är jag i de norra delarna av landskapet och besöker  Arnäs, Gideå, Trehörningsjö och Björna. Vackra kyrkor och omgivningar.

Foto: Anette Lund, ”Stigport vid Gideå kyrka”